Midden-Amerika

Amphilophus lyonsi (GOSSE, 1966)

Als koning Leopold 3 van België in 1951 aftreedt krijgt hij alle tijd om zich aan zijn grote passie “de natuur” te wijden. Als kind wilde hij eigenlijk bioloog worden, maar dit was lastig te combineren met het koningschap. Na zijn Ambtstermijn onderneemt Leopold (vaak in het gezelschap van...

lees meer

De vleugels van Elliot Deel 1

Het is niet altijd gemakkelijk om de soorten uit het geslacht Thorichthys op naam te brengen, maar de meest hardnekkige naams-crisis ondervindt toch wel de soort uit het Papaloapanbekken. Moeten we deze nu Thorichthys maculipinnis of toch Thorichthys ellioti noemen? Aqu... lees meer

‘Heros’ pearsei, een buitengewone c...

Toen ik in 1992 bij Michel Keijman voor de eerste keer kennismaakte met deze majestueuze vissen, bekroop mij direct een groot verlangen om hen zelf een keer te mogen verzorgen. De grootte van de vissen, hun elegante wijze van zwemmen en de aparte kleur en tekening troff... lees meer

Mayaheros beani (JORDAN 1888)

Deze vis, gehuld in zijn middeleeuws, glanzende, maliënkolder, is de meest Noordelijke Cichlide aan de Pacifische zijde van Mexico. Eind vorige eeuw werd M. beani nog regelmatig gehouden, maar heden ten dage (2016) is de vis een zeldzame verschijning en juist door deze curiositeit...

lees meer

Herichthys Cyanoguttatus (door Juan...

Er is al veel geschreven over de texas- of parelmoercichlide, Herichthys cyanoguttatus, de enige cichlidensoort die endemisch is voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika en die, tezamen met ‘Cichlasoma’ beani, de soort is die het verst noordelijk op dit continent wordt aan... lees meer

Amphilophus istlanum ( JORDAN and S...

Toegegeven.., deze vis.., in 1991 door Juan Artigas benoemd als “Living diamond” en 'n paar jaar later, in 1996, door dezelfde auteur bevorderd tot, “King of the Balsas”,is ontegenzeggelijk de mooiste autochtoon uit het Balsasbekken. Des te spijtiger dat we deze...

lees meer

Mayaheros urophthalmum (GÜNTHER 186...

Er zijn weinig Cichliden zó goed bestudeerd als de Mayaheros uropthalmum. Stapels onderzoeken zijn er over deze vis verschenen. Die belangstelling dankt de vis echter vooral aan zijn consumptiewaarde. Mayaheros urupthalmum is ten behoeve van de hengelsport op tal van...

lees meer

Thorichthys aureus

De vis van goud.

Thorichthys maculipinnis

De vis met de vlekken in de vinnen.

Hypsophrys nicaraguensis (GÜNTHER 1...

Hypsophrys nicaraguensis is met recht een buitenbeentje te noemen. Ze werd zelfs lange tijd als “zó eigenaardig” beschouwt dat ze jarelang in haar eentje in een monofylitisch geslacht heeft doorgebracht. Schmitter-Soto maakte in 2007 een einde aan deze “eenzame opsluiting”en gaf haar...

lees meer

Pagina's